מאגר ספרי המכון:

מציאות רפואת נשים
חוברות אסיא 24 חלקים
ספרי אסיא 14 חלקים
ברכה לאברהם
החולה בשבת, ביום טוב וביום כיפור
אינצקלופדיה רפואית הלכתית
JME 1
JME 2
JME 3
קביעת רגע המוות
medicine, ethics & jewish law
New Horizons in Medical Ethic
נשמת אברהם א'
נשמת אברהם ב'
נשמת אברהם ג'
נשמת אברהם ד'
סדרת נשמת אברהם
רפואה מציאות והלכה
הרופא בשבת ויום טוב
רוח יעקב
HALACHOTH FOR THE PATIENT

סוגיות רנדומליות:

לא תעמוד על דם רעך - הדין והחוק - פרולוג לא תעמוד על דם רעך - הדין והחוק - החוק לא תעמוד על דם רעך - הדין והחוק - דברי ההסבר להצעת החוק כפיית ניתוח קיסרי להצלת היילוד איסור הסתכנות ומגבלותיו - לדעת ריה"ל בספר הכוזרי הנדסה גנטית בצמחים - רקע מדעי והיבטים הלכתיים הכלאה גנטית של מינים שונים - שו"ת התנגדות למזון שעבר טיפול בהנדסה גנטית חשש הפלה בעקבות הת"ר ושימוש בגלולות בנשים מבוגרות דימום מחמת התקן תוך רחמי - תגובה למכתבם של הרב וד"ר קטן האם הגלולות באמת מסוכנות לבריאות - הערת סיכום תרומת איברים מן החי והמסחר בהם הת"ר פרוגסטוגני בדמם ווסתי כבד כטיפול מונע כריתת רחם תרומת מח עצם - היבטים הלכתיים ד"ר חיים הלברשטט ז"ל - דברי פרידה אמצעי מניעה -מבט הלכתי רפואי קביעת מוות מוחי ע"פ ההלכה מוות מוחי ע"פ ההלכה - שו"ת עוד על דעת הגר"מ פיינשטיין זצ"ל בסוגיית המוות המוחי קביעת שעת המוות קביעת רגע המוות - סקירת עמדות שיקולים הלכתיים בבחירת טיפול רפואי אין לרפאות עצמו ללא שאילת רופא החובה להציל נפשות - במשפט העברי ובפסיקת ביהמ"ש העליון בישראל קביעת רגע המוות על פי ההלכה מוות מוחי ע"פ ההלכה - שו"ת הבסיס המדעי לקביעת מוות מוחי - חידושים ועדכונים רצח מתחת לחגורה החדרת וירוס האיידס לגופו של הזולת אמצעים חדשים למניעת הריון - היבטים רפואיים והלכתיים שכפול גנטי וטכנולוגיות הפריה מלאכותית - הסדרים בעולם ובישראל מחלת איידס במשפחה תגובות יהודיות למחלת האיידס - במבט של חקר תולדות הרעיונות איידס - שכר ועונש, וכפיית בדיקות הנדסה גנטית, בחירה חופשית וניסויים מסוכנים בבני אדם שכפול גנטי ובחירה אישית סחר באיברים חיי נישואין עם חולה איידס - שו"ת טיפול בנפגעים תחת אש - שיקולי פיקוח נפש הלכה למעשה דימום מחמת התקן תוך רחמי (IUD) - רקע רפואי הלכתי סיבת הדימומים הבין-וסתיים אצל אישה שיש ברחמה התקן תוך רחמי דימום מחמת החדרת IUD העדר גורם הורמונאלי לדימומים לא וסתיים הקשורים ל-IUD עם נחושת ניסויים רפואיים בבני אדם עוד על משמעות המילה "רחם" במאמרי חז"ל שימוש בהתקן תוך-רחמי לאחר חיתוך דופן כפיה על תרומת דם, הסכמת קטן לתרומת איברים, והיתר שתיה למניקות ביום הכיפורים טלטול גוסס למניעת ניוול המת שיבוט בני אדם: היבטים מדעיים, מוסריים ויהודיים הרס רירית הרחם - האם יש בה איסור סירוס? כונה להשחתת רירית הרחם הינה כוונת סירוס גילוי דעת תורה בענין מיתת המוח הכרת המציאות בהכלאת צמחים הזזת גוסס בחדר מיון - שו"ת ברית מילה באמצעות לייזר עד מתי קיימת גזירת דם בתולים? עד מתי גזרו על דם בתולים? שימוש בלייזר לקיום מצוות ברית מילה עד היכן גזרו על דם בתולים טענת בתולים בזמן הזה טענת דמים ופ"פ בבוגרת - הלכה ומציאות תקשורת מסייעת עם ילדים אוטיסטים או מפגרים ברית מילה באמצעות לייזר פתח פתוח בבוגרת - הלכה ומציאות טיפול בחולה הסופני שיכוך כאבים שמקצר חיים; טיפולי פוריות לפסולי דין; קדימויות בחולים מסוכנים - שו"ת מתן מורפיום לחולה הסופני הסובל מחנק - שו"ת טיפול בחולה ALS בניגוד לרצונו מניעת טיפול בחולה ALS והמתת חסד - המשותף והשונה בין פסק הלכה להכרעת שופט על משמעות המושג "רחם" בלשון חז"ל ו"אוטם רחם" בלשון הפוסקים ניצול מיני בחולי נפש מאושפזים - חו"ד משפטית עוד על מתן מורפיום לחולה סופני סובל שיכוך כאבים שמקצר חיים; טיפולי פוריות לפסולי דין; קדימויות בחולים מסוכנים - השלמה לשו"ת כלה מסולקת דמים ע"י תרופה לעניין גזירת דם בתולים התפתחות סימני מין משניים במהלך ההתבגרות משל משלו חכמים באשה כללים הלכתיים להתנהגות רופא ביחידה לטיפול נמרץ - עפ"י דעת הגרש"ז אויערבך והגר"ש הלוי ואזנר הטיפול בחולה הנוטה למות סביב המוות - שו"ת המתות חסד מטילות אימה סוגיית מכירת כליה מן החי להשתלה על פי המשפט העברי והמשפט הישראלי חולה ALS המבקש לא להתחבר למכשיר הנשמה בקשת חולה ALS להימנע מהנשמה מלאכותית: בנימין אייל נ. מדינת ישראל ואח' - פסק דין צינעת הפרט בבדיקות מציצה ורחיצה בחמין לאחר ברית מילה - משמעות רפואית, משפטית והלכתית של פתרון התעלומה הטיפול בחולה הנוטה למות חוק החולה הנוטה למות, התשס"ו-2005 הרדמה במילה מסורת המציצה – מסורת המציצה – שדה קרב רפואי במלחמת תרבות פרוטוקול למניעת זיהום הרפטי בילוד לאחר ברית מילה (אנגלית) פרוטוקול למניעת זיהום הרפטי בילוד לאחר ברית מילה (תרגום לעברית) מערכת הבקרה ("טיימר") להפיכת הנשמה לטיפול רפואי מחזורי קיצוב זמן במכשירי הנשמה לפני חיבורם לחולה הנוטה למות – שו"ת הפריה חוץ גופית - תשנ"ה אבלות על נפל שחי יותר משלושים יום תביעות ייצוגיות נגד יצרני סיגריות עצם הלוז הגרש"ז אויערבך זצ"ל - מילי דפרידה הפגות בהלכה - השלכות הלכתיות מהגדרת הולדות רפואת נשים ותמותת תינוקות ב"ספר חסידים"

עמוד הבית

ד"ר חיים הלברשטט ז"ל - דברי פרידה

ד"ר חיים הלברשטט ז"ל

נלב"ע בשם טוב ביום כ"ג בניסן תשנ"ב

דברים שנאמרו בשעת ההלויה

"כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן ומניחן בבית גנזיו". (שבת קה:)

קשה להגדיר מי הוא "אדם כשר". אולם אם אנו רוצים להעלות בדמיוננו דמות של אדם כשר, הרי אנו רואים לפנינו את ד"ר חיים הלברשטט ז"ל.

אנו נפרדים ממך, ר' חיים, בשם המרכז הרפואי "שערי צדק", אשר כחבר הועד המנהל נשאת בעול הנהגתו למעלה משלושים שנה. היית שותף להתווית דרכו של בית החולים ותרמת לו מזמנך היקר ומעצתך הנבונה, הן מן היבט המקצועי, הן מההיבט הדתי-קונצפטואלי.

אנו נפרדים ממך, ר' חיים, בשם בית הספר לסיעוד שליד "שערי צדק", אשר השתתפת בעיצוב דרכו היחודית מזה עשרות שנים, בהיותך חבר ועדת בית הספר. תרמת לו מנסיונך העשיר, מהידע הרפואי ומהבהירות ההשקפתית.

אנו נפרדים ממך, ר' חיים, בשם המכון לתקר הרפואה עפ"י התורה ע"ש ד"ר פלק שלזינגר ז"ל, אשר נשאת עולו על כתפיך כסגן יו"ר מיום יסודו ועד הנה. היית בין הוגי הרעיון ויוזמיו, כאות הוקרה לידידך הנאמן ד"ר פלק שלזינגר ז"ל, עוד בעת הקמת הקרן לכבודו, שהפכה עם פטירתו למכון שלזינגר. הבנת את הצורך החיוני של מחקר רפואי על פי ההלכה, ונתת ידך לתרגום הרעיון לשפת המעשה.

אנו נפרדים ממך, ר' חיים, הרופא המעולה והנאמן, אשר הבאת מזור ומרפא לחולי ישראל מיום עלייתך בראש השנה תש"ו ועד שהחזרת נשמתך הטהורה לבוראך. דיאגנוסטיקן מבריק, מומחה במקצועו, מקובל על חבריו ורעיו, שנהנו מעצתו הרפואית עד ימיו האחרונים. רופא נאמן שטיפל בחולים בתחושה של שליחות, ולעתים קרובות שלא על מנת לקבל פרס.

אנו נפרדים ממך, ר' חיים, כאנשי ירושלים, אשר בה נטית אהלך מיום עליתך, ואשר היית מוכר ואהוב בה על כל שדרות העם והאוכלוסיה. לא לחינם העניקה לך הבירה את התואר "יקיר ירושלים".

אנו נפרדים ממך, ר' חיים, כידיד, כחבר, ובעיקר כאדם, שכל אחד נהנה מידידותו, מענוותנותו, מצניעותו ומסבר פניו היפות.

לבסוף נפרדים אנו ממך, ר' חיים, כאחד השרידים האחרונים של הדור שהביא עמו מגרמניה את שיטת "תורה עם דרך ארץ" וניסה לטעת אותה באדמת הקודש.

ד"ר הלברשטט היה אמנם צנוע ונחבא את הכלים, אך ידע לעמוד על שלו כאשר היה מדובר בציפור הנפש ובענינים של עקרון, ברם הכל העריכו אותו ושמעו בכובד ראש את דבריו - דברי חכמים בנחת נשמעים. הכל ידעו: לעולם אין לד"ר הלברשטט פניות אישיות, וכל דבריו ומעשיו לשם שמים.

ד"ר הלברשטט משאיר אחריו לא רק "שם משמן טוב", אלא גם דור ישרים מבורך, בן ובנות ההולכים בדרכיו, הם ובני ביתם.

תהא זאת נחמה לרעיתו הנאמנה שלוותה אותו בכל דרכיו במשך יובל שנים.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

חיים קהן

 

פרויקט השו"ת

פרויקט השו"ת הבינלאומי ברפואה והלכה

יש לך שאלה רפואית הלכתית? לא יודע מה לעשות? אתה מוזמן לשאול אותנו

לחץ כאן