מאגר ספרי המכון:

מציאות רפואת נשים
חוברות אסיא 24 חלקים
ספרי אסיא 14 חלקים
ברכה לאברהם
החולה בשבת, ביום טוב וביום כיפור
אינצקלופדיה רפואית הלכתית
JME 1
JME 2
JME 3
קביעת רגע המוות
medicine, ethics & jewish law
New Horizons in Medical Ethic
נשמת אברהם א'
נשמת אברהם ב'
נשמת אברהם ג'
נשמת אברהם ד'
סדרת נשמת אברהם
רפואה מציאות והלכה
הרופא בשבת ויום טוב
רוח יעקב
HALACHOTH FOR THE PATIENT

סוגיות רנדומליות:

לא תעמוד על דם רעך - הדין והחוק - פרולוג לא תעמוד על דם רעך - הדין והחוק - החוק לא תעמוד על דם רעך - הדין והחוק - דברי ההסבר להצעת החוק כפיית ניתוח קיסרי להצלת היילוד איסור הסתכנות ומגבלותיו - לדעת ריה"ל בספר הכוזרי הנדסה גנטית בצמחים - רקע מדעי והיבטים הלכתיים הכלאה גנטית של מינים שונים - שו"ת התנגדות למזון שעבר טיפול בהנדסה גנטית חשש הפלה בעקבות הת"ר ושימוש בגלולות בנשים מבוגרות דימום מחמת התקן תוך רחמי - תגובה למכתבם של הרב וד"ר קטן האם הגלולות באמת מסוכנות לבריאות - הערת סיכום תרומת איברים מן החי והמסחר בהם הת"ר פרוגסטוגני בדמם ווסתי כבד כטיפול מונע כריתת רחם תרומת מח עצם - היבטים הלכתיים ד"ר חיים הלברשטט ז"ל - דברי פרידה אמצעי מניעה -מבט הלכתי רפואי קביעת מוות מוחי ע"פ ההלכה מוות מוחי ע"פ ההלכה - שו"ת עוד על דעת הגר"מ פיינשטיין זצ"ל בסוגיית המוות המוחי קביעת שעת המוות קביעת רגע המוות - סקירת עמדות שיקולים הלכתיים בבחירת טיפול רפואי אין לרפאות עצמו ללא שאילת רופא החובה להציל נפשות - במשפט העברי ובפסיקת ביהמ"ש העליון בישראל קביעת רגע המוות על פי ההלכה מוות מוחי ע"פ ההלכה - שו"ת הבסיס המדעי לקביעת מוות מוחי - חידושים ועדכונים רצח מתחת לחגורה החדרת וירוס האיידס לגופו של הזולת אמצעים חדשים למניעת הריון - היבטים רפואיים והלכתיים שכפול גנטי וטכנולוגיות הפריה מלאכותית - הסדרים בעולם ובישראל מחלת איידס במשפחה תגובות יהודיות למחלת האיידס - במבט של חקר תולדות הרעיונות איידס - שכר ועונש, וכפיית בדיקות הנדסה גנטית, בחירה חופשית וניסויים מסוכנים בבני אדם שכפול גנטי ובחירה אישית סחר באיברים חיי נישואין עם חולה איידס - שו"ת טיפול בנפגעים תחת אש - שיקולי פיקוח נפש הלכה למעשה דימום מחמת התקן תוך רחמי (IUD) - רקע רפואי הלכתי סיבת הדימומים הבין-וסתיים אצל אישה שיש ברחמה התקן תוך רחמי דימום מחמת החדרת IUD העדר גורם הורמונאלי לדימומים לא וסתיים הקשורים ל-IUD עם נחושת ניסויים רפואיים בבני אדם עוד על משמעות המילה "רחם" במאמרי חז"ל שימוש בהתקן תוך-רחמי לאחר חיתוך דופן כפיה על תרומת דם, הסכמת קטן לתרומת איברים, והיתר שתיה למניקות ביום הכיפורים טלטול גוסס למניעת ניוול המת שיבוט בני אדם: היבטים מדעיים, מוסריים ויהודיים הרס רירית הרחם - האם יש בה איסור סירוס? כונה להשחתת רירית הרחם הינה כוונת סירוס גילוי דעת תורה בענין מיתת המוח הכרת המציאות בהכלאת צמחים הזזת גוסס בחדר מיון - שו"ת ברית מילה באמצעות לייזר עד מתי קיימת גזירת דם בתולים? עד מתי גזרו על דם בתולים? שימוש בלייזר לקיום מצוות ברית מילה עד היכן גזרו על דם בתולים טענת בתולים בזמן הזה טענת דמים ופ"פ בבוגרת - הלכה ומציאות תקשורת מסייעת עם ילדים אוטיסטים או מפגרים ברית מילה באמצעות לייזר פתח פתוח בבוגרת - הלכה ומציאות טיפול בחולה הסופני שיכוך כאבים שמקצר חיים; טיפולי פוריות לפסולי דין; קדימויות בחולים מסוכנים - שו"ת מתן מורפיום לחולה הסופני הסובל מחנק - שו"ת טיפול בחולה ALS בניגוד לרצונו מניעת טיפול בחולה ALS והמתת חסד - המשותף והשונה בין פסק הלכה להכרעת שופט על משמעות המושג "רחם" בלשון חז"ל ו"אוטם רחם" בלשון הפוסקים ניצול מיני בחולי נפש מאושפזים - חו"ד משפטית עוד על מתן מורפיום לחולה סופני סובל שיכוך כאבים שמקצר חיים; טיפולי פוריות לפסולי דין; קדימויות בחולים מסוכנים - השלמה לשו"ת כלה מסולקת דמים ע"י תרופה לעניין גזירת דם בתולים התפתחות סימני מין משניים במהלך ההתבגרות משל משלו חכמים באשה כללים הלכתיים להתנהגות רופא ביחידה לטיפול נמרץ - עפ"י דעת הגרש"ז אויערבך והגר"ש הלוי ואזנר הטיפול בחולה הנוטה למות סביב המוות - שו"ת המתות חסד מטילות אימה סוגיית מכירת כליה מן החי להשתלה על פי המשפט העברי והמשפט הישראלי חולה ALS המבקש לא להתחבר למכשיר הנשמה בקשת חולה ALS להימנע מהנשמה מלאכותית: בנימין אייל נ. מדינת ישראל ואח' - פסק דין צינעת הפרט בבדיקות מציצה ורחיצה בחמין לאחר ברית מילה - משמעות רפואית, משפטית והלכתית של פתרון התעלומה הטיפול בחולה הנוטה למות חוק החולה הנוטה למות, התשס"ו-2005 הרדמה במילה מסורת המציצה – מסורת המציצה – שדה קרב רפואי במלחמת תרבות פרוטוקול למניעת זיהום הרפטי בילוד לאחר ברית מילה (אנגלית) פרוטוקול למניעת זיהום הרפטי בילוד לאחר ברית מילה (תרגום לעברית) מערכת הבקרה ("טיימר") להפיכת הנשמה לטיפול רפואי מחזורי קיצוב זמן במכשירי הנשמה לפני חיבורם לחולה הנוטה למות – שו"ת הפריה חוץ גופית - תשנ"ה אבלות על נפל שחי יותר משלושים יום תביעות ייצוגיות נגד יצרני סיגריות עצם הלוז הגרש"ז אויערבך זצ"ל - מילי דפרידה הפגות בהלכה - השלכות הלכתיות מהגדרת הולדות רפואת נשים ותמותת תינוקות ב"ספר חסידים"

עמוד הבית

שימוש בהתקן תוך-רחמי לאחר חיתוך דופן

ד"ר אלחנן בראון

ד"ר חנה קטן

שימוש בהתקן תוך-רחמי לאחר חיתוך דופן

האם יש סכנה בשימוש בהתקן תוך-רחמי [הת"ר] לאחר ניתוח קיסרי? זו שאלה הנשאלת תכופות ע"י נשים שעברו חיתוך דופן ומעוניינות בהת"ר כאמצעי למניעת הריון. ביסוד השאלה קיים החשש מפני חולשה של קיר הרחם באיזור הצלקת הניתוחית, אשר עלולה להביא לחדירת גוף ההתקן או זנבו דרך הצלקת. אין ספרות רבה בנושא, אולם ממה שפורסם ברור כי אין התוצאות בשימוש הת"ר אחר חיתוך דופן שונות מאשר אצל נשים אשר ילדו בלידות רגילות בלבד.

בעבודה שבוצעה בדרום אפריקה ברובעי השחורים נבדקו סוגים שונים של הת"ר בלמעלה מ-25,000 נשים, מתוכן היו מאה נשים שבוצעו אצלן חיתוכי דופן. למרות שהיו לעיתים קרובות עיוותים במבנה חלל הרחם לאחר הניתוחים, היה השימוש בהת"ר אפקטיבי1 . בעבודה אחרת, בארה"ב, נבדקו תוצאות השימוש בהת"ר אצל 318 נשים עם לפחות חיתוך דופן אחד בעבר2 . קבוצה זו הושוותה לקבוצת ביקורת בה הנשים ילדו בלידה נרתיקית אחת או יותר. ההתקנים שנבדקו היו מסוגMultiload ,Lippesו-Copper .Tלא נמצא כל הבדלבין שתי הקבוצות בשיעור פליטת ההתקן, או סיבוכים אחרים. לא נמצאו הבדלים גם כאשר נבדקו רק הנשים שבהן ההריון שהסתיים בחיתוך דופן היה ההריון האחרון שלפני הכנסת ההתקן.

יתר על כן, בעבודה שבוצעה בסין על 52 נשים שלרחמן הוכנס הת"ר בעת חיתוך הדופן דרך הפתח ברחם, נמצא שיעור פליטה של 4.1% בלבד אחרי ששה חודשים. באותה עבודה, לשם השוואה, הוכנס הת"ר לקבוצת נשים אחרת מיד לאחר לידה רגילה. לא היו כל הבדלים בין שתי הקבוצות
 
מבחינת דימומים, כאבים או סיבוכים אחרים, פרט לתופעה אחת: שיעור פליטת ההתקן היה גבוה פי חמש בקבוצה השניה3 .

המסקנה המתבקשת מסקירת הספרות הקיימת, וכן מהפרקטיקה המקובלת בקרב הרופאים, היא שאין כל מניעה להשתמש בהת"ר כאמצעי לדחית ההריון לאחר חיתוך דופן [או חיתוכי דופן] בעבר, מאחר שלא נמצא שיש עליה משמעותית בסיבוכים בעקבות השימוש בהת"ר בנשים אלו לעומת נשים שלא נותחו.

 

1 " ,48:1302 ,Spilhaus M.: The IUD in Soweto & other Townships. S. Afr. Mea J 1974.

2 , Chi l-C., Balogh F.: Interval Insertion of IUD in Women with Previous Caesarean 1984. ,30)3(:209 ,Section. Contraception

3 , Chi I-C_, Su-Wen Z., Balogh F., Katherine N. G.: Postcaesarean Section Insertion of 1984. ,14)11(:1281 ,IUDs. Am. J. fab. Health

 

פרויקט השו"ת

פרויקט השו"ת הבינלאומי ברפואה והלכה

יש לך שאלה רפואית הלכתית? לא יודע מה לעשות? אתה מוזמן לשאול אותנו

לחץ כאן