מאגר ספרי המכון:

מציאות רפואת נשים
חוברות אסיא 24 חלקים
ספרי אסיא 14 חלקים
ברכה לאברהם
החולה בשבת, ביום טוב וביום כיפור
אינצקלופדיה רפואית הלכתית
JME 1
JME 2
JME 3
קביעת רגע המוות
medicine, ethics & jewish law
New Horizons in Medical Ethic
נשמת אברהם א'
נשמת אברהם ב'
נשמת אברהם ג'
נשמת אברהם ד'
סדרת נשמת אברהם
רפואה מציאות והלכה
הרופא בשבת ויום טוב
רוח יעקב
HALACHOTH FOR THE PATIENT

סוגיות רנדומליות:

לא תעמוד על דם רעך - הדין והחוק - פרולוג לא תעמוד על דם רעך - הדין והחוק - החוק לא תעמוד על דם רעך - הדין והחוק - דברי ההסבר להצעת החוק כפיית ניתוח קיסרי להצלת היילוד איסור הסתכנות ומגבלותיו - לדעת ריה"ל בספר הכוזרי הנדסה גנטית בצמחים - רקע מדעי והיבטים הלכתיים הכלאה גנטית של מינים שונים - שו"ת התנגדות למזון שעבר טיפול בהנדסה גנטית חשש הפלה בעקבות הת"ר ושימוש בגלולות בנשים מבוגרות דימום מחמת התקן תוך רחמי - תגובה למכתבם של הרב וד"ר קטן האם הגלולות באמת מסוכנות לבריאות - הערת סיכום תרומת איברים מן החי והמסחר בהם הת"ר פרוגסטוגני בדמם ווסתי כבד כטיפול מונע כריתת רחם תרומת מח עצם - היבטים הלכתיים ד"ר חיים הלברשטט ז"ל - דברי פרידה אמצעי מניעה -מבט הלכתי רפואי קביעת מוות מוחי ע"פ ההלכה מוות מוחי ע"פ ההלכה - שו"ת עוד על דעת הגר"מ פיינשטיין זצ"ל בסוגיית המוות המוחי קביעת שעת המוות קביעת רגע המוות - סקירת עמדות שיקולים הלכתיים בבחירת טיפול רפואי אין לרפאות עצמו ללא שאילת רופא החובה להציל נפשות - במשפט העברי ובפסיקת ביהמ"ש העליון בישראל קביעת רגע המוות על פי ההלכה מוות מוחי ע"פ ההלכה - שו"ת הבסיס המדעי לקביעת מוות מוחי - חידושים ועדכונים רצח מתחת לחגורה החדרת וירוס האיידס לגופו של הזולת אמצעים חדשים למניעת הריון - היבטים רפואיים והלכתיים שכפול גנטי וטכנולוגיות הפריה מלאכותית - הסדרים בעולם ובישראל מחלת איידס במשפחה תגובות יהודיות למחלת האיידס - במבט של חקר תולדות הרעיונות איידס - שכר ועונש, וכפיית בדיקות הנדסה גנטית, בחירה חופשית וניסויים מסוכנים בבני אדם שכפול גנטי ובחירה אישית סחר באיברים חיי נישואין עם חולה איידס - שו"ת טיפול בנפגעים תחת אש - שיקולי פיקוח נפש הלכה למעשה דימום מחמת התקן תוך רחמי (IUD) - רקע רפואי הלכתי סיבת הדימומים הבין-וסתיים אצל אישה שיש ברחמה התקן תוך רחמי דימום מחמת החדרת IUD העדר גורם הורמונאלי לדימומים לא וסתיים הקשורים ל-IUD עם נחושת ניסויים רפואיים בבני אדם עוד על משמעות המילה "רחם" במאמרי חז"ל שימוש בהתקן תוך-רחמי לאחר חיתוך דופן כפיה על תרומת דם, הסכמת קטן לתרומת איברים, והיתר שתיה למניקות ביום הכיפורים טלטול גוסס למניעת ניוול המת שיבוט בני אדם: היבטים מדעיים, מוסריים ויהודיים הרס רירית הרחם - האם יש בה איסור סירוס? כונה להשחתת רירית הרחם הינה כוונת סירוס גילוי דעת תורה בענין מיתת המוח הכרת המציאות בהכלאת צמחים הזזת גוסס בחדר מיון - שו"ת ברית מילה באמצעות לייזר עד מתי קיימת גזירת דם בתולים? עד מתי גזרו על דם בתולים? שימוש בלייזר לקיום מצוות ברית מילה עד היכן גזרו על דם בתולים טענת בתולים בזמן הזה טענת דמים ופ"פ בבוגרת - הלכה ומציאות תקשורת מסייעת עם ילדים אוטיסטים או מפגרים ברית מילה באמצעות לייזר פתח פתוח בבוגרת - הלכה ומציאות טיפול בחולה הסופני שיכוך כאבים שמקצר חיים; טיפולי פוריות לפסולי דין; קדימויות בחולים מסוכנים - שו"ת מתן מורפיום לחולה הסופני הסובל מחנק - שו"ת טיפול בחולה ALS בניגוד לרצונו מניעת טיפול בחולה ALS והמתת חסד - המשותף והשונה בין פסק הלכה להכרעת שופט על משמעות המושג "רחם" בלשון חז"ל ו"אוטם רחם" בלשון הפוסקים ניצול מיני בחולי נפש מאושפזים - חו"ד משפטית עוד על מתן מורפיום לחולה סופני סובל שיכוך כאבים שמקצר חיים; טיפולי פוריות לפסולי דין; קדימויות בחולים מסוכנים - השלמה לשו"ת כלה מסולקת דמים ע"י תרופה לעניין גזירת דם בתולים התפתחות סימני מין משניים במהלך ההתבגרות משל משלו חכמים באשה כללים הלכתיים להתנהגות רופא ביחידה לטיפול נמרץ - עפ"י דעת הגרש"ז אויערבך והגר"ש הלוי ואזנר הטיפול בחולה הנוטה למות סביב המוות - שו"ת המתות חסד מטילות אימה סוגיית מכירת כליה מן החי להשתלה על פי המשפט העברי והמשפט הישראלי חולה ALS המבקש לא להתחבר למכשיר הנשמה בקשת חולה ALS להימנע מהנשמה מלאכותית: בנימין אייל נ. מדינת ישראל ואח' - פסק דין צינעת הפרט בבדיקות מציצה ורחיצה בחמין לאחר ברית מילה - משמעות רפואית, משפטית והלכתית של פתרון התעלומה הטיפול בחולה הנוטה למות חוק החולה הנוטה למות, התשס"ו-2005 הרדמה במילה מסורת המציצה – מסורת המציצה – שדה קרב רפואי במלחמת תרבות פרוטוקול למניעת זיהום הרפטי בילוד לאחר ברית מילה (אנגלית) פרוטוקול למניעת זיהום הרפטי בילוד לאחר ברית מילה (תרגום לעברית) מערכת הבקרה ("טיימר") להפיכת הנשמה לטיפול רפואי מחזורי קיצוב זמן במכשירי הנשמה לפני חיבורם לחולה הנוטה למות – שו"ת הפריה חוץ גופית - תשנ"ה אבלות על נפל שחי יותר משלושים יום תביעות ייצוגיות נגד יצרני סיגריות עצם הלוז הגרש"ז אויערבך זצ"ל - מילי דפרידה הפגות בהלכה - השלכות הלכתיות מהגדרת הולדות רפואת נשים ותמותת תינוקות ב"ספר חסידים"

עמוד הבית

הזזת גוסס בחדר מיון - שו"ת

הרב שלמה זלמן אויערבאך

הרב שמואל הלוי ואזנר

הרב שמחה בונם- לייזרזון

הזזת גוסס בחדר מיון - שו"ת

לכבוד העורך,

שלומים רבים יחולו על ראש איש יקר רוח וירא אלוקים, נעימות בימינו נצח.

לפני מספר שבועות נדרשתי ע"י מע"כ לברר דין גוסס הנמצא בחדר מיון, ומיטתו מונחת במקום שאי אפשר להעביר דרכו חולה מסוכן אחר שלצורך הצלתו זקוקים להעבירו למחלקה מסוימת או לקרבו לאחד המכשירים, ודבר זה אי אפשר לו להתבצע בלי הזזת מיטת החולה או אבר ממנו.

דעת הגרש"ז אויערבאך

את השאלה בתוספת בירור דברים כפי הנלע"ד, הצעתי קדם הוד כבוד דודי גאון ישראל מרן הגרש"ז אויערבאך שליט"א, ואלו דברי תשובתו כפי שהוגהו ואושרו על ידו.

לענין הזזת גוסס לצורך טיפול והצלת חיים של חולה אחר, כיון שהוא צורך גדול לנסות ולהציל חיי אדם, מותר להזיז יד בזהירות, או את מיטתו של החולה הגוסס, ואף מה שנחשב טורח מרובה בטילטולו של הגוסס, מכיון שהטילטול נעשה בזהירות ואין ממיתו בזה הנגיעה, אלא ספק שמקרב מיתתו.

להבדיל מהוצאת מכשיר מפיו או מגופו של הגוסס, עבור חולה אחר, שאסור.

עכ"ד מרן שליט"א.*

בברכת התורה

שמחה בונם לייזרזון

דעת הגר"ש ואזנר

אסרו חג שבועות תשנ"ד לפ"ק

כבוד ידידנו המפואר הרב הגאון השלם בתוי"ש בן גדולים כש"ת מוה"ר שמחה בונם לייזרזון שליט"א בעיה"ק ת"ו.

אחדשה"ט וש"ת באהבה, אשר הציע לפני עני - שנשאל מרופאים שומרי המצוות - שמעשים בכל יום, כאשר בחדר מיון של בית חולים נמצאים חולים שהם נוטים למות במצב של גסיסה, אשר הדין במשנתנו שבת קנ"א, וברמב"ם פ"ד ה"ה מאבל, וביו"ד סי' שלט' ס"א, דהנוגע בו ומזיזו הרי זה שופך דמים - ומיטתו מוטלת במקום שקשה להעביר דרכו חולה אחר, אם לקרבו למכונה או להעלותו למחלקה, והמצב הוא שאם לא נזיז את מיטתו של הגוסס, לפעמים נמנע הצלה ודאית של אחר וכו', והמקרים שכיחים אחרי תאונה ר"ל וישנם הרבה נפגעים - וכבודו נו"נ בזה בדרכי ההלכה אך בכ"ז לא נגע לעצם ההכרעה עם כל מקומות שציין במכתבו - ואני בתומי אלך לברר בקיצור שורש ההלכה.

הנה בכל מה ששנינו ונפסק להלכה, דאסור לנגוע בגוסס ולהזיז בו, נשנה כשנוגעים בגוף הגוסס כמו אין מעצימין עם יציאת נפש, או אם יצא אחד מאבריו מהמיטה וכד'. לא כן בנ"ד אם לא נוגעים בגופו אלא הוא מוטל במיטה, ואם המציאות כך שאפשר להעבירו למקום אחר בלי לנענע אותו כלל, אולי יש מקום דלא חל איסור זה. אלא דמשמעות דברי הב"ח יו"ד סוס"י שלט' דגם כה"ג אסור, וכמדומני דכך רגיל בהלכה, והיינו מטעם שכמעט בלתי אפשרי בלי לנענעו, ובודאי הוא בכלל איסור זה.

איברא בנ"ד לענ"ד יש מקום להתיר, והוא ע"פ ששנינו ביומא פ"ה ע"א, ת"ר עד היכן הוא בודק וכו' בדק ומצא עליונים מתים לא יאמר כבר מתו התחתונים מעשה הי' וכו', והרי זה ברור דמאי דתנא מצא עליונים מתים ואעפ"כ יפקח, היינו דקס"ד מדקא מתו כולם מתו, אבל אם מצא עליונים גוססים פשיטא ופשיטא דיכול לפקח ולהזיז אותם, דלמא יש תחתיהם חיים שעדיין לא הגיעו לגסיסה, אעפ"י שברייתא מדברת במונחים זה על זה כמש"כ במאירי שם. והרי הדברים ק"ו ומה התם שודאי גוסס לפנינו, וספק רחוק אם ימצא חיים עדיין, הותר לפקח ולהזיז, מכ"ש דנדון שלפנינו דודאי איכא חי עדיין שצריך לעזרה, שחיוב לעשות הכל כדי להגיע אליו. ולומר דברייתא מתו דוקא נקטה, אבל אם נמצא לא מת רק גוסס אסור באמת להזיז, הוא נגד משמעות ההלכה, ועוד דא"כ חסר יסוד גדול בברייתא, דדוקא מצא עליונים מתים או מצא עליונים חיים גמורים, לא כשמצא עליונים חיים בדרגת גוסס, ולקבוע דברייתא להלכה איירי דוקא באופן שלא צריך להזיז בעליון, ג"כ רחוק מן האמת. לכן יראה בעניי דצריך לעשות כל טצדקי שלא לנענע אותו ע"י העברת המיטה, ואז אם הוא כדי להגיע מסוכנים שחייהם עדיין ניתן להצלה, אם יש מי שמתיר מטינא שיבא מכשורא.

וכדי שיהיו דברינו מובנים יותר, אומר, כי אילו היה זה הדין דהנוגע בגוסס כשופך דמים, ודאות גמורה, ר"ל דודאי מקרב מיתתו, ואז הינו נפלינן ברבוותא בענין דחיית חיי שעה מפני חיי עולם, ורבות מדובר בו, ועיין מש"כ בעניי בשבט הלוי ח"ו סי' רמ"ב איזה צדדים בזה.

אבל פשוט בעיני דחז"ל החמירו (מהת') לנגוע בגוסס, מפני חשש של מקרב מיתתו, דדבר פשוט וידוע במציאות, שגם אם מזיזים אותו אין הכרח עכ"פ שבודאי מקרב מיתתו, ופשוט אם התרו באחד שלא יזיז בגוסס אבר, ואחר שעה מת הגוסס, אי אפשר להרוג את המזיז כרוצח, דמי יאמר דבאמת מזה יצאה נשמתו, ונוסף לזה דכידוע מבעלי מקצוע דהרבה ספיקות ישנם עוד, מתי מתחיל הגסיסה באמת.

עכ"פ בנדון כזה דע"י העברת הגוסס במטתו בזהירות רבה, שיש עדין ספק רחוק אם יכול להשפיע לקרב מיתתו, ועי"ז יכולים להציל את מי שאפשר להציל בודאי, יראה לפום ריהטא שדע"ת מחייב להציל את השני בדרך הנ"ל.

הריני דוש"ת באהבה

מצפה לרחמי ה'

שמואל הלוי ואזנר

 

* מצורף גם מכתבו של הגר"ש הלוי ואזנר שליט"א, רב אב"ד ור"מ זכרון מאיר.

 

פרויקט השו"ת

פרויקט השו"ת הבינלאומי ברפואה והלכה

יש לך שאלה רפואית הלכתית? לא יודע מה לעשות? אתה מוזמן לשאול אותנו

לחץ כאן