נשמת אברהם

סדרת נשמת אברהם על ארבעת חלקי השו"ע - מהדורה חדשה

סדרה בת 4 ספרים על ארבעת חלקי השולחן-ערוך, מאת פרופ' א. ס. אברהם.

הספרים כוללים דיונים ותשובות בענייני רפואה והלכה, עפ"י סדר הסעיפים בשו"ע, תוך התייחסות למקורות הראשונים וגדולי האחרונים. לכל כרך - מפתח עניינים מפורט.

בסדרה מופיעים פסקי הלכה רבים של הגרש"ז אויערבאך זצ"ל, שהמחבר נמנה על תלמידיו.

 

סדרת נשמת אברהם בנויה במבנה הקלאסי - סידור הכללים והדינים על פי סדר סעיפי השולחן-ערוך. סידור כזה, מעלתו שמורה לתלמידי חכמים הבקיאים בשולחן-ערוך ובסדריו, והוא מאפשר הקף מלא של איסוף ההלכות המתחדשות בכל יום. סידור כזה גם מאפשר קביעות לימודית לפי סילבוס הבנוי על סדר סעיפי השולחן-ערוך. חסרונו של סידור כזה הוא הקושי של שימוש מקצועי לאלה שאינם בקיאים באותיות הקטנות. פרופ' א"ס אברהם, מחבר הסדרה, פתר היטב את הבעיה. הוא ניסה להעניק לקוראים את היתרונות של שתי השיטות, בהוסיפו תוכן עניינים מפורט מאוד בראש הספר, יחד עם מפתח משוכלל בסופו. כלים אלה מאפשרים גישה מהירה לנושא המבוקש גם לקוראים שאינם בקיאים במבנה של סעיפי השולחן-ערוך עצמו.

גם תוכנו של הספר מעניק לקוראיו אוסף דינים ייחודי, הן אלפי דיני רפואה שנלקטו מתוך ים המקורות של ספרות ההלכה, והן מאות פסקי הלכה חדשים וחדשניים שנאספו אישית על ידי המחבר מגדולי הפוסקים בארץ ובעולם, ובראשם גדול הפוסקים הרב שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל. כמעט ואין נושא הלכתי רפואי שאיננו נדון במסגרת הסדרה. מדובר בספרי חובה לכל איש הלכה, וכל בעל מקצוע בתחומי הרפואה והלכה.

לעיון בסימני הספר - הקישו כאן