מאמרים
בירמן, אדווין. "הביולוגיה של ההזדקנות" אסיא ו, עמ' 91-100.