מאמרים
בלאט, אהרן. "ברית מילה באמצעות לייזר" אסיא נט-ס, עמ' 22-23.