מאמרים
הלפרין, מרדכי. "מסורת המציצה – שדה קרב רפואי במלחמת תרבות" אסיא עט-פ, עמ' 2.
, אורית. "מוטיב קדושת חיי האדם ביסוד הרפואה המודרנית בארץ ישראל" אסיא עא-עב, עמ' 40-62.
משה, אליאב. "מנחה לשלמה" אסיא י, עמ' 197-202.
דרורי, משה. "בעיה לדיון: תכפול האדם – היבטים הלכתיים ומשפטיים" אסיא ב, עמ' 105-116.