מאמרים
גלוכובסקי, מנחם, ומרדכי הלפרין. "פניית חולה מסוכן לרופא אליל – חשש כישוף, אוב וע"ז (שו"ת)" אסיא עג-עד, עמ' 2.
שביב, יהודה. "רפואה סגולתית בשבת" אסיא עא-עב, עמ' 75-78.