מאמרים
בר אילן, יחיאל. "על מצוות הסיעוד, על אהבת הרע ועל הרופא כחבר" אסיא עט-פ, עמ' 13.
הלפרין, מרדכי. "איברים להשתלה מתורם חי – היבטים הלכתיים" אסיא ט, עמ' 321.