מאמרים
הכהן אבינר, שלמה. "קביעת ממזרות על פי בדיקת רקמות" אסיא סז-סח, עמ' 99-100.
פרימר, דב. "קביעת אבהות ע"י בדיקת סוג דם (A,B,O) במשפט הישראלי ובמשפט העברי" אסיא ה, עמ' 185-209.
הלפרין, מרדכי. "האם נתגלתה פרתנוגנזה בביה"ד הרבני באשדוד? ממצא חריג של זהות אנטיגנית בין בת לאמה. תיאוריות ודרכי בירור" אסיא ה, עמ' 179-184.
בראוטבר, חיים, ואחרים. "קביעת אבהות באמצעים אימוגנטיים: בעיה הלכתית ורקע מדעי" אסיא ה, עמ' 149-162.
גרין, יוסף. "הזרעה מלאכותית מתורם (AID) בפסיקה ובחקיקה במדינת ישראל" אסיא ה, עמ' 125-142.