מאמרים
וונדר, מאיר. "מפתח מוער – תשס"ב" אסיא עט-פ, עמ' 22.
גוטמן, צבי. "הזנה מלאכותית ביום הכפורים" אסיא עז-עח, עמ' 7.
"ספרים שנתקבלו במערכת" אסיא עג-עד, עמ' 15.