מאמרים
פקטר, אברהם. "מעוברות ומיניקות ביום הכיפורים" אסיא סא-סב, עמ' 195.
פקטר, אברהם. "נישואין של פגועי תסמונת דאון" אסיא סא-סב, עמ' 131-138.