מאמרים
ביק (שאולי), אברהם. "הרפואה במשנתו ההלכתית של הגאון רבי יעקב עמדין" אסיא א, עמ' 293-295.