מאמרים
"נתוח מתים" אנצקלופדיה הלכתית רפואית, עמ' 109.
"פיקוח נפש" אנצקלופדיה הלכתית רפואית, עמ' 87.
"הזרעה מלאכותית" אנצקלופדיה הלכתית רפואית, עמ' 81.
"קדימויות והעדפות" אנצקלופדיה הלכתית רפואית, עמ' 38.
"מילה" אנצקלופדיה הלכתית רפואית, עמ' 22.