מאמרים
טבנקין, חוה. "סוגיית מכירת כליה מן החי להשתלה על פי המשפט העברי והמשפט הישראלי" אסיא א, 2000, עמ' .
שטיינברג, אברהם. "תמורה עבור תרומת איברים מן החי – היבטים אתיים, חברתיים והלכתיים" שונות, עמ' .
הלפרין, מרדכי. "מעמד הלכתי של הנולד מהזרעה מלאכותית לאחר מות אביו לענין יבום, ירושה, יוחסין ואיסורי קרובים" שונות, עמ' .
אברהם, אברהם. "נשמת אברהם / אבן העזר סימן פ" נשמת אברהם - אבן העזר, עמ' פ.
אברהם, אברהם. "נשמת אברהם / חושן משפט סימן לה" נשמת אברהם - חושן משפט, עמ' לה.