מאמרים
הלפרין, מרדכי. "מעמד הלכתי של הנולד מהזרעה מלאכותית לאחר מות אביו לענין יבום, ירושה, יוחסין ואיסורי קרובים" שונות, עמ' .
אברהם, אברהם. "נשמת אברהם / אבן העזר סימן ה" נשמת אברהם - אבן העזר, עמ' ה.
רוט, אהרן. "האם מותר לממונה על ציוד רפואי ששייך לציבור, להעדיף את קרובו" עמק הלכה ב, עמ' 119-123.
רוט, אהרן. "בדיקות בעזרת צביעה בשבת" עמק הלכה ב, עמ' 56-58.
רוט, אהרן. "כוננות בתחנת עזרה ראשונה בשבת" עמק הלכה א, עמ' 169-171.
שאלות ותשובות

נטיעות

PDF Button יש לי שאלה לגבי נטיעות. ביום שישי יד שבט נטעתי עץ פרי כבן חמש שהיה בתוך שק אדמה, 1) האם זה נחשב המשך של החמש שנים או צריך לספור מחדש? 2) לגבי תרומות ומעשות מה ההלכות וכיצד אני צריך לנהוג בכל שנה? 3) איך עלי לנהוג לגבי הפירות שבשלו כבר? אשמח לקבל חומרים …