מאמרים
וונדר, מאיר. "מפתח מוער – תשנ"ו" אסיא סז-סח, עמ' 210.
מחפוד, איתמר. "התראה על קירוב מותו של גוסס" אסיא נט-ס, עמ' 25.