מאמרים
שטיינברג, אברהם. "רשלנות רפואית – היבטים רפואיים, ציבוריים והלכתיים" שונות, עמ' .
וינברגר, משה. "הזדקקות לרופאים על פי ההלכה" עמק הלכה א, עמ' 11-34.
"לידה" אנצקלופדיה הלכתית רפואית, עמ' 10.
"דת ומדע – נספח לערך למוד רפואה" אנצקלופדיה הלכתית רפואית, עמ' 1.
דורון, אליהו. "על הצעת החוק לנשיאת עוברים" אסופת מאמרים לקראת הכינוס השני לרפואה, אתיקה והלכה, עמ' 265-330.