מאמרים
שפירא, אליעזר. "תשובה לתגובת הרב וולדנברג בנושא "האם ברפואה מונעת מותר לחלל את השבת"" עמק הלכה ב, עמ' 35-38.
בלייך, דוד. "שיבוט אנושי והלכה" שיבוט גנטי - מבט הלכתי (אסופת מאמרים), עמ' 9.
הכהן אבינר, שלמה. "שיבוט בלתי אנושי" שיבוט גנטי - מבט הלכתי (אסופת מאמרים), עמ' 5.
שפרן, יגאל. "השיבוט הגנטי לאור ההלכה" שיבוט גנטי - מבט הלכתי (אסופת מאמרים), עמ' 4.
גניזי, יעקב. "חובת הרופא לטפל בחולה סופני המסרב טיפול" אסיא סז-סח, עמ' 51-71.