מאמרים
רוזן, יצחק. "עוד על קיום מצוות שמיעה בעזרת מכשירים ועל בחירת מין העובר" אסיא עט-פ, עמ' 21.
אורנשטיין, גדליה. "קיום מצוות עם מכשירי שמיעה" אסיא עז-עח, עמ' 5.
שאלות ותשובות

דיני שבת עבור שתל כוכלארי

PDF Button בננו עבר ניתוח שתל כוכלארי, והמכשיר הורכב השבוע. אודה לך על העברת חומר אודות שימוש במכשירי השתל הכוכלארי בשבת. בננו עבר ניתוח שתל כוכלארי, והמכשיר הורכב השבוע. אודה לך על העברת חומר אודות שימוש במכשירי השתל הכוכלארי בשבת.