מאמרים
אריאל, יעקב, ואחרים. "פצוע דכא בעקרות יתרוגנית" אסיא עא-עב, עמ' 144-202.
וונדר, מאיר. "מפתח מוער – תשנ"ו" אסיא סז-סח, עמ' 210.