מאמרים
וונדר, מאיר. "מפתח תשל"ג-תש"ם" אסיא ה, עמ' 265-283.
פלדר, גדליה. "לשאלת ניתוחי מתים" אסיא א, עמ' 216-220.