מאמרים
אברהם, אברהם. "נשמת אברהם / יורה דעה סימן שלט (עדכון)" נשמת אברהם - יורה דעה, עמ' שלט.
הלפרין, לוי. "דין לימוד רפואה ע"י כהנים" עמק הלכה ב, עמ' 258.
בן מאיר, יהושע. "השתלת עובר – יחוס אמהות לאם הפונדקאית או לאם הביולוגית" עמק הלכה ב, עמ' 141-162.
לויקה, ג'ון. "האם המשובט הוא בן-אדם?" שיבוט גנטי - מבט הלכתי (אסופת מאמרים), עמ' 13.
בלייך, דוד. "שיבוט אנושי והלכה" שיבוט גנטי - מבט הלכתי (אסופת מאמרים), עמ' 9.