מאמרים
ספרלינג, דוד. "רפואה משלימה או אלטרנטיבית?" אסיא סט-ע, עמ' 215.