שאלות ותשובות

סקירות הריון בציבור החרדי

לכבוד, הרב ד"ר הלפרין הי"ובוקר טוב,בעקבות התחושה שחלק מציבור החרדי ממעטים מאוד בביצוע סקירות בהריון, מצ"ב מכתב אשר שלחתי לפני מספר שבועות לגדולים מהציבור החרדי (הרבנים: אשר וייס, משה שטרנבוך, יצחק זילברשטיין, שלמה פישר, אביגדור נבנצל, זלמן נחמיה גולדברג, שלמה עמאר, פייבל כהן ודוד קאהן מניו יורק, הרב חיים קנייבסקי), בו אני מדגיש חשיבות ונחיצות …

ייבום וחליצה בימנו, לאור טכנולוגיות הפוריות

שלום רב, אני כתבת של מאקו יהדות, וכעת נמצאת בסיומה של כתבה המסבירה את עקרונות הייבום, מדוע הוא לא נוהג היום וגם מציעה שימוש בזרע המת על ידי אלמנתו כדי להקים בכך זרע למת. אני יודעת שדעת ההלכה היא שבמקרה כזה, מאחר וההזרעה בוצעה לאחר שמת הבעל, אין האישה פטורה מחליצה. שאלתי היא, האם במסגרת …

היחס לטיפולי פוריות השונים – הבחנה הלכתית בין ילד ראשון ושני לבין ילדים נוספים

האם אתה יודע על מאמר/תשובה שעוסק בשאלה ביחס לטיפולי פוריות השונים האם יש הבחנה בין ילד ראשון ושני לבין ילדים נוספים. טיפולי פוריות שונים ויחס הלכתי שונה אליהם, וממילא ייתכן ויש חלוקה בחובת פו"ר. האם אתה יודע על מאמר/תשובה שעוסק בשאלה ביחס לטיפולי פוריות השונים האם יש הבחנה בין ילד ראשון ושני לבין ילדים נוספים.טיפולי …

הפסקת מכונת הנשמה לחולהסופני כאשר יש חולה אחר

שלום וברכה, שמעתי על מחלוקת מאמרים בין הגרז"ן לרב הלפרין בנוגע להפסקת מכונת הנשמה לחולה סופני כאשר יש חולה אחר. יש אפשרות לקבל את חילופי המאמרים? או סיכום הדברים? בברכת תלמיד,א שלום וברכה,שמעתי על מחלוקת מאמרים בין הגרז"ן לרב הלפרין בנוגע להפסקת מכונת הנשמה לחולה סופני כאשר יש חולה אחר. יש אפשרות לקבל את חילופי …

אימהות אם פונדקאית – שיטת הרב זלמן נחמיה גולדברג

מספר פעמים שמעתי ממך שר' זלמן נחמיה גולדברג סובר שבתרומת ביצית האמא המולידה היא האם . האם יש את הדברים בכתב בשמו ? כמדומני שאמרת לי שגם הרב ולדנברג זצ"ל כתב שהאמא המולידה היא האם  . אודה לך באם תוכל לשלוח לי או להפנות אותי למקורות .   מספר פעמים שמעתי ממך שר' זלמן נחמיה גולדברג …