מאמרים
ברוידא, חזקיהו. "חובת הרופא לחולה בנסיבות של חילוקי דעות ביניהם" אסיא ח, עמ' 41-45.