מאמרים
לויקה, ג'ון. "האם המשובט הוא בן-אדם?" שיבוט גנטי - מבט הלכתי (אסופת מאמרים), עמ' 13.
בלייך, דוד. "שיבוט אנושי והלכה" שיבוט גנטי - מבט הלכתי (אסופת מאמרים), עמ' 9.
"שוטה" אנצקלופדיה הלכתית רפואית, עמ' 114.
"נתוח מתים" אנצקלופדיה הלכתית רפואית, עמ' 109.
"פיקוח נפש" אנצקלופדיה הלכתית רפואית, עמ' 87.