מאמרים
הנקין, יהודה. "סכנתא או איסורא בהלכות תשמיש" אסיא עג-עד, עמ' 13.
הנקין, יהודה. "הפלה קודם ארבעים יום" אסיא נט-ס, עמ' 19-20.
הנקין, יהודה. "ברכת הגומל על בן ובת שנתרפאו" אסיא ט, עמ' 73-82.
הנקין, יהודה. "נוכחות הבעל בחדר לידה" אסיא ו, עמ' 68.
וונדר, מאיר. "מפתח תשל"ג-תש"ם" אסיא ה, עמ' 265-283.
שאלות ותשובות

ברכת הגומל לתינוק שהפסיק לנשום וחזר (למנהג שבדרך כלל לא אומרים הגומל בלידה)

PDF Button שלו' רב,מנהגנו, מנהג הייקים, שלא מברכים "הגומל" על לידה, לא האשה ולא בעלה עבורה. תינוק שנולד בריא, לאחר כשלוש דקות הפסיק לנשום (נראה לי שגם הדופק הפסיק) ונהיה כחול. המיילדת חיממה אותו וכו' מיידית וכך הוא חזר לנשום ועכשיו הוא בריא. האם על האב לברך עליו "הגומל"?שאלתי נובעת משני ספקות בנושא:א. האם בכלל …