מאמרים
וולדנברג, אליעזר. "נשמת אברהם / הערותיו של הרב וולדינברג" נשמת אברהם - הערות, עמ' ב.
יוסף, עובדיה. "נשמת אברהם / הערותיו של הרב עובדיה יוסף" נשמת אברהם - הערות, עמ' א.
אברהם, אברהם. "נשמת אברהם / יורה דעה סימן שמט" נשמת אברהם - יורה דעה, עמ' שמט.
אברהם, אברהם. "נשמת אברהם / יורה דעה סימן קצה" נשמת אברהם - יורה דעה, עמ' קצה.
"יום-כיפור" אנצקלופדיה הלכתית רפואית, עמ' 86.