מאמרים
וונדר, מאיר. "מפתח מוער – תשס"ב" אסיא עט-פ, עמ' 22.
וייסברג, יוסף. "מילה בנוכחות מומים באיבר" אסיא ג, עמ' 388-390.
שטיינברג, אברהם. "פתיחה לנושא ברית מילה" אסיא ג, עמ' 356-368.