מאמרים
בוימל, יוסף. "בדין רופא שטעה והזיק" עמק הלכה ב, עמ' 135-140.
, . "מבוא לעמק ההלכה חלק ב'" עמק הלכה ב, עמ' 7-14.
, . "הקדמה לעמק ההלכה חלק ב'" עמק הלכה ב, עמ' 5-6.
בוימל, יוסף. "עישון סיגריות בבית הכנסת ובבית המדרש" עמק הלכה א, עמ' 295-301.
"הקדמה לשו"ת "עמק הלכה-אסיא"," עמק הלכה א, עמ' 1-3.