מאמרים
גינזבורג, יוסף. "עוד על חיות מחמד לא טהורות" אסיא סז-סח, עמ' 205.
גינזבורג, יוסף, ואברהם פבנזר (פעווזנר). "הפריית מבחנה והזרעה מלאכותית – הוראות כ"ק הרבי מליובאוויטש" אסיא סא-סב, עמ' 47-55.
סליי, מנחם. "המזיק לעובר – סיכון העובר ע"י עישון" אסיא ח, עמ' 359-365.
הכהן אבינר, שלמה. "העמדת חולה מסוכן על מצבו" אסיא ג, עמ' 336-340.