מאמרים
שטרן, יחיאל. "טבילת נשים נכות ומשותקות גפיים" עמק הלכה א, עמ' 257-278.
הלפרין, מרדכי. "דיאפרגמה – דעת הגרש"ז אויערבאך (לפני חזרה ולאחריה)" אסיא עז-עח, עמ' 17.
קטן, יואל. "השימוש בדיאפרגמה למניעת הריון" אסיא עז-עח, עמ' 16.
, אורית. "מוטיב קדושת חיי האדם ביסוד הרפואה המודרנית בארץ ישראל" אסיא עא-עב, עמ' 40-62.
וונדר, מאיר. "מפתח מוער – תשנ"ו" אסיא סז-סח, עמ' 210.