מאמרים
וונדר, מאיר. "מפתח מוער – תשס"ב" אסיא עט-פ, עמ' 22.
וונדר, מאיר. "מפתח מוער – תש"ס" אסיא עג-עד, עמ' 12.
"הצעת חוק: החולה הנוטה למות התשס"ב – 2002" אסיא סט-ע, עמ' 24-58.
אריאל, יעקב, ואחרים. "דו"ח הוועדה הציבורית לענייני החולה הנוטה למות" אסיא סט-ע, עמ' 5-23.
וינר, יעקב. "מוות מוחי – דעת הנצי"ב מוולוז'ין" אסיא ז, עמ' 166.