מאמרים
וונדר, מאיר. "מפתח מוער – תשס"ב" אסיא עט-פ, עמ' 22.
שטיינברג, אברהם. "הבסיס ההלכתי להצעת חוק "החולה הנוטה למות"" אסיא עא-עב, עמ' 25-39.
וונדר, מאיר. "מפתח תשל"ג-תש"ם" אסיא ה, עמ' 265-283.
פרנקל, יצחק. "קדושת האדם והצלת חייו" אסיא ג, עמ' 463-466.