מאמרים
"שוטה" אנצקלופדיה הלכתית רפואית, עמ' 114.
"עיוור" אנצקלופדיה הלכתית רפואית, עמ' 94.
"פיקוח נפש" אנצקלופדיה הלכתית רפואית, עמ' 87.
"שבת" אנצקלופדיה הלכתית רפואית, עמ' 64.
"פגים" אנצקלופדיה הלכתית רפואית, עמ' 50.
שאלות ותשובות

מזון פגים בפסח

PDF Button יש לי תאומות בנות חודשים אחת אוכלת רק מטרנה פגים בבית חולים אמרו לי לתת להם את המטרנה ולא להפסיק וזה לא כשר לפסח וגם אין לזה בד"ץ והשניה גם היתה אוכלת מטרנה פגים היא היתה מקאה את זה עברתי לסימילק שגם זה אין בו כשרות כי זה סימילק פגים הרופא עברה לאינפמיל …