מאמרים
שטיינברגר, ישעיה. "חולה שיש בו סכנה" אסיא ט, עמ' 184-193.
שטיינברגר, ישעיה. "חולה שיש בו סכנה – הגדרת "צורך" וגדרי נאמנות רופא וחולה" אסיא ז, עמ' 256-266.