מאמרים
רוטנברג, ישעיהו. "בענין תקנת בתי חולים לגבי טומאת כהנים" עמק הלכה ב, עמ' 234-240.