שאלות ותשובות

יחס לפונדקאות אצל נשואה ורווקה

אישה המעוניינת להגיש בקשה לפונדקאות – טוענת, על פי מידע מפורם הפונדקאות, שכיום הוועדה מאשרת פונדקאות גם מאשה נשואה, ושלא כבעבר שרק מאם חד הורית, משום שכיום כל הרבנים מסכימים שאין בעיה בפונדקאות מאשה נשואה. אשמח לקבל את התייחסותך לאינפורמציה זו. אישה המעוניינת להגיש בקשה לפונדקאות – טוענת, על פי מידע מפורם הפונדקאות, שכיום הוועדה מאשרת …