מאמרים
וונדר, מאיר. "מפתח מוער – תש"ן" אסיא ט, עמ' 463-513.
בלייכר, מיכאל. "הפריית מבחנה – לעניין דין "הלך אחרי הפגום"" אסיא ח, עמ' 169-176.
שאלות ותשובות

יחס לפונדקאות אצל נשואה ורווקה

PDF Button אישה המעוניינת להגיש בקשה לפונדקאות – טוענת, על פי מידע מפורם הפונדקאות, שכיום הוועדה מאשרת פונדקאות גם מאשה נשואה, ושלא כבעבר שרק מאם חד הורית, משום שכיום כל הרבנים מסכימים שאין בעיה בפונדקאות מאשה נשואה. אשמח לקבל את התייחסותך לאינפורמציה זו. אישה המעוניינת להגיש בקשה לפונדקאות – טוענת, על פי מידע מפורם הפונדקאות, שכיום …