מאמרים
וונדר, מאיר. "מפתח מוער – תשס"ב" אסיא עט-פ, עמ' 22.
וונדר, מאיר. "מפתח מוער – תשנ"ו" אסיא סז-סח, עמ' 210.
אוחנה, ראובן. "רשלנות רפואית או טעות בשוגג?" אסיא סא-סב, עמ' 196-198.
שניאורסון, מנחם. "אין לרפאות עצמו ללא שאילת רופא" אסיא י, עמ' 86.
שניאורסון, מנחם. "אין להתערב בחוכמת הרפואה" אסיא ט, עמ' 83.