מאמרים
הכהן רפפורט, שבתי. "קביעת רגע המות והשתלת אברים: "התזת ראש" פיסיולוגית" עמק הלכה ב, עמ' 220-230.
"נתוח מתים" אנצקלופדיה הלכתית רפואית, עמ' 109.
סליי, מנחם. "המזיק לעובר – סיכון העובר ע"י עישון" אסיא ח, עמ' 359-365.
כהנא, קלמן. "ניתוחי מתים – סקירה ביבליוגרפית" אסיא ו, עמ' 303-338.
סליי, מנחם. "פרישה מעבודה כחובת גיל" אסיא ו, עמ' 151-171.