מאמרים
דימנטמן, מרדכי. "הבנת דברי חז"ל לאור המציאות הגניקולוגית" אסיא סא-סב, עמ' 193.