מאמרים
דייטש, מתתיהו. "בדיקה גניקולוגית בהלכה" עמק הלכה א, עמ' 221-256.
"פגים" אנצקלופדיה הלכתית רפואית, עמ' 50.
"עקרות ופוריות" אנצקלופדיה הלכתית רפואית, עמ' 20.
"דם" אנצקלופדיה הלכתית רפואית, עמ' 16.
שטיינברג, אברהם. "הבסיס ההלכתי להצעת חוק "החולה הנוטה למות"" אסיא עא-עב, עמ' 25-39.
שאלות ותשובות