מאמרים
אברהם, אברהם. "נשמת אברהם / יורה דעה סימן שלט (עדכון שני)" נשמת אברהם - יורה דעה, עמ' שלט.
וונדר, מאיר. "מפתח מוער – תשס"ב" אסיא עט-פ, עמ' 22.
בר אילן, יחיאל. "על מצוות הסיעוד, על אהבת הרע ועל הרופא כחבר" אסיא עט-פ, עמ' 13.
וונדר, מאיר. "מפתח מוער – תש"ס" אסיא עג-עד, עמ' 12.
, אורית. "מוטיב קדושת חיי האדם ביסוד הרפואה המודרנית בארץ ישראל" אסיא עא-עב, עמ' 40-62.
שאלות ותשובות

טיפול נסיוני באנמיה חרמשית

PDF Button מהי עמדת ההלכה לאפשר קבלת טיפול נסיוני בבני אדם שתוצאותיו יכולים להחמיר את מצב החולה (אפילו עד כדי מוות) או לרפואותו לחלוטין ממחלה גנטית קשה. לטיפול המוצע (השתלת מח עצם לאנמיה חרמשית) הצלחה מלאה בחלק מהמקרים ובחלק האחר החמרה עד כדי הפיכת החיים לבלתי נסבלים. מהי עמדת ההלכה לאפשר קבלת טיפול נסיוני בבני …