מאמרים
שטיינברג, אברהם. "תאי גזע – היבטים רפואיים, אתיים והלכתיים" שונות, 1929, עמ' .
שטיינברג, אברהם. "תמורה עבור תרומת איברים מן החי – היבטים אתיים, חברתיים והלכתיים" שונות, עמ' .
אברהם, אברהם. "נשמת אברהם / אבן העזר סימן א" נשמת אברהם - אבן העזר, עמ' א.
אברהם, אברהם. "נשמת אברהם / חושן משפט סימן תכ" נשמת אברהם - חושן משפט, עמ' תכ.
אברהם, אברהם. "נשמת אברהם / יורה דעה סימן קנה" נשמת אברהם - יורה דעה, עמ' קנה.