מאמרים
ריזל, משה. "גזיזת שערות וקציצת צפורניים בפצוע שאין בו סכנה" עמק הלכה א, עמ' 172-176.
ריזל, משה. "ניתוח שהצלחתו מוטלת בספק" עמק הלכה א, עמ' 118-123.