מאמרים
דייטש, מתתיהו. "בדיקה גניקולוגית בהלכה" עמק הלכה א, עמ' 221-256.
דייטש, מתתיהו. "חיוב מיתה בידי שמיים למאבד עצמו לדעת" אסיא ח, עמ' 267-370.