מאמרים
פקטר, אברהם. "עוד בעניין "חולה שיצרו תקפו"" אסיא נג-נד, עמ' 204-208.
בר-אילן, נפתלי. "תרומת מח עצם – היבטים הלכתיים" אסיא י, עמ' 7-10.
דיק, יהודה. "תרומת איברים מגוסס להצלת חיי אדם" אסיא ט, עמ' 367-377.
בר-אילן, נפתלי. "תרומת מח עצם – היבטים הלכתיים" אסיא ט, עמ' 354-366.
שפי, אורלי. "צום יום הכיפורים והשפעתו על נשים מניקות" אסיא ט, עמ' 120-136.
שאלות ותשובות

מי שיצרו תקפו – השלכות פסיכיאטריות והלכתיות

PDF Button א. התוכל לשלוח לי בקלות את הדיון באסיא כרך ח על מי שיצרו תקפו? ב. האם אתה חושב שדיון זה, רלוונטי לשאלה על אותו חולה שרוצה לשנות מינו וע"ר זה ניסה להתאבד?     א. התוכל לשלוח לי בקלות את הדיון באסיא כרך ח על מי שיצרו תקפו?ב. האם אתה חושב שדיון זה, …