שאלות ותשובות

מי שיצרו תקפו – השלכות פסיכיאטריות והלכתיות

א. התוכל לשלוח לי בקלות את הדיון באסיא כרך ח על מי שיצרו תקפו? ב. האם אתה חושב שדיון זה, רלוונטי לשאלה על אותו חולה שרוצה לשנות מינו וע"ר זה ניסה להתאבד?     א. התוכל לשלוח לי בקלות את הדיון באסיא כרך ח על מי שיצרו תקפו?ב. האם אתה חושב שדיון זה, רלוונטי לשאלה …