מאמרים
"שבת" אנצקלופדיה הלכתית רפואית, עמ' 64.
"פגים" אנצקלופדיה הלכתית רפואית, עמ' 50.
"חולה" אנצקלופדיה הלכתית רפואית, עמ' 43.
"שיער" אנצקלופדיה הלכתית רפואית, עמ' 32.
"הנקה" אנצקלופדיה הלכתית רפואית, עמ' 28.