מאמרים
הלפרין, מרדכי. "העישון – סקירה הלכתית" עמק הלכה א, עמ' 302-311.
רובינזון, יעקב. "טריפה באדם" אסיא ט, עמ' 85-89.
שכטר, צבי. "בדיני מת ו"גברא קטילא"" אסיא ז, עמ' 188-206.